Ar perkant dezinfekavimo, instrumentų pakavimo,sterilizacijos priemones pridedami dokumentai?
Taip, pridedame dokumentus.

Ar prekes pristatome visoje Lietuvoje?
 
Taip, prekes pristatome visoje Lietuvoje.

Ar imamas papildomas mokestis pristatant užsakytas prekes? 
Jei užsakymo metu susidariusi suma viršija 120,00 EUR +21% PVM pristatome užsakytas priemones nemokamai, bet jei ši suma nepasiekiama užsakymo metu, prekių pristatymo mokestis Vilniaus mieste 5,00 EUR +21% PVM, į kitus miestus 6,00 EUR + 21%PVM. 

Ar galima atvykti atsiimti priemonių į biurą? 
Taip, galite atvykti pas mus į biurą atsiimti priemonių, bet atvykimo laikas yra iš anksto derinamas.

Ar galima grąžinti/pakeisti įsigytą prekę?
Fiziniams asmenims: 
Prašome vadovautis Valstybinės Vartotojų teisių apsaugos tarnybos tinklalapyje nurodyta tvarka: "Jeigu prekė yra tinkamos kokybės, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnį pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, arba grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo.
   Būtina pažymėti, kad Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato negrąžinamų prekių sąrašą. Į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus. Su minėtomis taisyklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=712337a0164711e4afafe56485a7e49a 

Tokiu atveju Pirkėjui yra pateikiamas užpildyti "Prekių grąžinimo aktas". Po užpildyto "Prekių grąžinimo akto" Pirkėjas, pasirašytą aktą išsiunčia el. paštu info@dezomeda.lt 
Grąžinamas prekes Pardavėjas atsiima iš Pirkėjo buveinės per 3 d.d. savo lėšomis samdydamas tam tikslui tinkamą paslaugų tiekėją.

Juridiniams asmenims:
MB Dezomeda vadovaujasi LR Civilinio kodekso, 6 knyga Prievolių teisė 6.362 straipsnis. Daiktų keitimas ir grąžinimas 3 p. nuostata: ,,Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos...“ Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 19 dalyje apibrėžta vartotojo sąvoka: „Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis“. Civilinio kodekso 6.228(1) straipsnio 1 dalis įtvirtina vartojimo sutarties sampratą, t. y. nustato, kad vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą. Atsižvelgiant į tai, sutartis gali būti kvalifikuojama kaip vartojimo tik tuomet, kai atitinka tris būtinus požymius: pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; antra, fizinis asmuo prekes ar paslaugas įsigyja su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais); trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia savo verslo (plačiąja prasme) tikslais).
Atsižvelgiant į tai, juridinis asmuo nėra laikomas vartotoju. Tokiu būdu tarp dviejų juridinių asmenų kilę santykiai negali būti kvalifikuojami kaip vartojimo teisiniai santykiai, todėl ginčai, kilę tarp dviejų juridinių asmenų, sprendžiami tarpusavio derybų būdu, o nepavykus susitarti, dėl savo galimai pažeistų teisių gynimo verslininkas turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Po derybų įvertinus teigiami grąžinamą prekę duodamas užpildyti "Prekių gražinimo aktas", bei grąžinamas prekes Pardavėjas atsiima iš Pirkėjo buveinės per 3 d.d. savo lėšomis samdydamas tam tikslui tinkamą paslaugų tiekėją.