Esame įmonė prekiaujanti Švedijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir kt. šalių gamintojų naujos kartos cheminėmis dezinfekcijos, sterilizacijos, procesų kontrolės, higienos ir chirurginės aseptikos priežiūros priemonėmis, skirtomis profesionaliam naudojimui.

Tai kokybiškos, ekonomiškos naudoti ir mikrobiologiniu požiūriu – efektyvios bei saugios priemonės sveikatos paslaugas teikiančių įmonių darbui organizuoti bei užtikrinti pagal infekcijų kontrolės procedūrų vadovo reikalavimus ir tvarkas žr. Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 ir kt. teisės aktai.
NEIEŠKOKITE PO SKIRTINGAS ĮMONES - JEI NORITE DIRBTI ATITIKDAMI INFEKCIJŲ KONTROLĖS REIKALAVIMUS, HIGIENOS NORMAS, PASKAMBINKITE į MB DEZOMEDĄ IR ČIA, VIENOJE ĮMONĖJE, ĮSIGYKITE VISKĄ! SKIRTINGIEMS VARTOTOJAMS - INDIVIDUALŪS POREIKIŲ SPRENDIMO BŪDAI.


Prekių ir paslaugų asortimentas platus:

  • darbuotojų rankų higienos, priežiūros ir saugos priemonės: muilai, losjonai, kremai, antiseptikai, apžiūros, chirurginės ir kt. paskirties pirštinės (latekso, vinilo, nitrilo, polietileno ir t.t.), rankogaliai ir pan. Užsisakant šios grupės priemonių, skirtų įstaigos darbuotojų rankų higienai užtikrinti, visą asortimentą, priemonių laikikliais, įlaminuotomis rankų plovimo, dezinfekavimo instrukcijomis aprūpinsime, priemones pristatysime ir užsakovui pageidaujant - pravesime rankų higienos mokymus – nemokamai; 

  •  pacientų odos, gleivinių antiseptikos (prieš chirurgines intervencijas, operacinių žaizdų priežiūrai, slaugai) ir chirurginių (intervencinių) manipuliacijų priemonės (sterilūs: įvairūs apklotai ir jų rinkiniai, operacinė tekstilė, tvarsliava, ir pan.); Užsisakant šios grupės priemonių, skirtų pacientų odos ir gleivinių antiseptikai ir aseptikai užtikrinti, visą asortimentą, nuolatiniams užsakovams/klientams nemokamai parengiame įmonės darbuotojų biologinės saugos ir ekspozicijos profilaktikos procedūros aprašymus.

  • daugkartinio naudojimo instrumentų bei priemonių (medicinos prietaisų) automatizuoto ir rankinio valymo, dezinfekavimo, šarnyrų ir kt. sutepimo, pakavimo prieš sterilizaciją, sterilizacijos procesų kontrolės, sterilių pakuočių saugojimo bei transportavimo priemonės bei priedai, registravimo žurnalai, įvairių modelių pakuočių užsandarinimo siūlių užlydymo įranga (siūlėtuvai). Užsisakant šios grupės priemonių, skirtų medicinos prietaisų higieninei saugai užtikrinti, visą asortimentą, nuolatiniams užsakovams/klientams nemokamai parengiame atitinkamas Infekcijų kontrolės procedūrų vadovo dalis – medicinos prietaisų ir kitų gaminių apdorojimo/naudojimo procedūras;

  • patalpų aplinkos (daiktų, įrenginių) paviršių valymo bei dezinfekavimo, automatizuotu bei rankiniu būdais, priemonės (plovikliai, dezinfektantai, minkštas ir kietas valymo dezinfekavimo inventorius, specializuota įranga ir jų priedai. Užsisakant šios grupės priemonių, skirtų įstaigos valymui-dezinfekavimui-proceso registravimui visą asortimentą, higienos planus nuolatiniams užsakovams/klientams sudarome, laminuojame, pristatome ir valymo darbus atliekantiems darbuotojams mokymus pravedame nemokamai);

  • biologinių skysčių (kraujo, bei kt. biologinių skysčių su kraujo priemaiša), medicinos atliekų nukenksminimo, paviršių dezinfekavimo bei asmens saugos nuo cheminės ir mikrobiologinės kilmės taršos, surinkimo, transportavimo, procesų kontrolės bei registravimo priemonės bei žurnalai; Užsisakant šios grupės priemonių, skirtų įstaigos medicinos atliekų tvarkymui, visą asortimentą, nuolatiniams užsakovams/klientams nemokamai parengsime atitinkamą Infekcijų kontrolės procedūrų vadovo dalį – medicininių atliekų tvarkymo procedūrą;

  • kitos, įvairiose medicinos srityse, tame tarpe odontologijoje, naudojami medicinos prietaisai, priemonės, pvz.: deguonies sistemos ir pan.

Teikiame konsultacijas susijusias su aukščiau išvardintų priemonių taikymo bei naudojimo sritimis.

  • konsultacijos, Infekcijų kontrolės procedūrų vadovų (viso dokumento, ar trūkstamos dalies) parengimas, darbuotojų mokymai.